Autor: Marcin Jagiello

UKS Komorw w turnieju wspieraj?cym WO?P

Uczniowski Klub Sportowy \”Komorw\”-sekcja tenisa sto?owego we?mie udzia? w akcji charytatywnej \”100 TURNIEJW DLA JERZEGO\” w terminie 13 stycznia 2008r – XVI FINA? WO?P. B?dzie to Wielka Ping Pongowa Orkiestra ??cz?ca ?rodowisko tenisa sto?owego...

Pierwsza runda zako?czona

W dniu 9 grudnia 2007r na hali w ZSO, w Komorowie gospodarze UKS Komorw podejmowali go?ci – dru?yn? OSiR Mszczonw. By? to ostatni mecz IV ligi pierwszej rundy rozgrywek dla naszej dru?yny i kolejna...