Składki

Regulamin opłat klubowych i członkowskich

1. Każdy członek oraz uczestnik sekcji tenisa stołowego zobowiązany jest do terminowych opłat członkowskich tj. do pierwszego tygodnia każdego miesiąca;

2. Miesięczna składka członkowska upoważnia do korzystania ze sprzętu sportowego (stół z siatką do tenisa stołowego) przez okres: do 3 razy w tygodniu po 1,5 h (bez rezerwacji stołu na wyłączność)- do 8 razy w miesiącu

3. Każdy nowy członek czy uczestnik sekcji t. stołowego uiszcza  wpisowe w kwocie 100,00 zł (po wcześniejszym złożeniu i zaakceptowaniu deklaracji członkowskiej dla nowych członków)

4. Cennik składek członkowskich:
a) członkowie i uczestnicy sekcji, wykazujący się stażem ciągłym (regularne i terminowe składki członkowskie) minimum 3-y letnim : 100,00 zł / m-c
b) członkowie i uczestnicy sekcji, wykazujący się stażem ciągłym (regularne i terminowe składki członkowskie) rocznym i dwuletnim : 110,00 zł / m-c
c) nowi członkowie i uczestnicy sekcji: 120,00 zł / m-c

d) nowe osoby nie będące członkami/uczestnikami sekcji, nie związane z klubem, goście, osoby z zewnątrz itp. wpisowe 140,00 zł 
5. Jednorazowa składka (wejście z korzystaniem ze stołu do tenisa wraz z siatką) : 30,00 zł za 1,5 h

6. Jednorazowa składka za grę z maszyną-robotem + wejście 100,00 zł (za 1h)

7. Składka za rezerwację na wyłączność stołu (na 1,5 godz., 4 razy w m-cu): 400zł, (8 razy w m-cu): 600zł

8. Składka członkowska miesięczna dla dzieci i młodzieży trenujących z trenerem/trenerami : 180zł (do 8 razy w m-cu)- stała uśredniona obowiązująca od września do czerwca  

9. W okresie lipiec i sierpień dzieci i młodzież (regularnie opłacający składki członkowskie)  zwolnieni są w tym czasie z opłat członkowskich

10. Każdy uczestnik, który nie będzie miał uregulowanych składek członkowskich z trzech miesięcy lub z innych przyczyn określonych przez kierownika sekcji (postawa sportowa, zachowanie, działanie na szkodę klubu, nagminna nieterminowa regulacja składki itp. itd.) zostanie automatycznie skreślony z listy członkowskiej/uczestników.

11. Każdy członek/uczestnik sekcji t. stołowego, który rezygnuje z przynależności do klubu zobowiązany jest do rozliczenia się ze sprzętu z kierownikiem sekcji oraz jeśli rezygnacja nastąpi w trakcie sezonu- do uiszczenia składek za pozostałe m-ce.

12. Każda nowa osoba chcąca uczestniczyć w zajęciach w cyklu miesięcznym oraz osoby chcące jednorazowo skorzystać z grania – zobowiązane są do wcześniejszego skontaktowania się z kierownikiem sekcji i ustalenia warunków i czasu uczestnictwa.

W momencie samodzielnego wejścia na Halę Sportową przez osoby, które nie uzyskały zgody kierownika sekcji – zostaną one poproszone o opuszczenie pola gier i Hali Sportowej.

Składki członkowskie przeznaczane są na cele statutowe Klubu.