Składki

Regulamin opłat klubowych i członkowskich

1. Każdy członek oraz uczestnik sekcji tenisa stołowego zobowiązany jest do terminowych opłat członkowskich tj. do pierwszego tygodnia każdego miesiąca;
2. Nieuregulowanie składki członkowskiej w w/w terminie podlega dodatkowej umownej składce w wysokości 10,00 zł za każdy następny tydzień zwłoki;

3. Miesięczna opłata członkowska upoważnia do korzystania ze sprzętu sportowego (stół z siatką do tenisa stołowego) przez okres: do 3 razy w tygodniu po 1,5 h (bez rezerwacji stołu na wyłączność)

4. Każdy nowy członek czy uczestnik sekcji t. stołowego uiszcza opłatę jednorazową za wpisowe do sekcji i klubu w kwocie 100,00 zł (po wcześniejszym złożeniu i zaakceptowaniu deklaracji członkowskiej dla nowych członków)

5. Cennik składek członkowskich:
a) członkowie i uczestnicy sekcji, wykazujący się stażem ciągłym (regularne i terminowe opłaty członkowskie) minimum 3-y letnim : 80,00 zł / m-c
b) członkowie i uczestnicy sekcji, wykazujący się stażem ciągłym (regularne i terminowe opłaty członkowskie) rocznym i dwuletnim : 90,00 zł / m-c
c) nowi członkowie i uczestnicy sekcji: 100,00 zł / m-c

d) nowe osoby nie będące członkami/uczestnikami sekcji, nie związane z klubem, goście, osoby z zewnątrz itp.: 120,00 zł / m-c
6. Opłata za jednorazowa składkę (wejście z korzystaniem ze stołu do tenisa wraz z siatka) : 30,00 zł za 1,5 h

7. Opłata za jednorazowa składkę za grę z maszyną-robotem – 50,00 zł (za 1h)+ opłata jak za jednorazowa składkę- wejście

8. Opłata za składkę – rezerwację na wyłączność stołu (na 1,5 godz.) w abonamencie miesięcznym (4 razy): 300zł, (8 razy): 500zł

9. Składka członkowska dla dzieci i młodzieży trenujących z trenerem/trenerami: 

a) 1 raz w tygodniu: 80 zł/miesiąc (do 4 razy w m-cu)

b) 2 razy w tygodniu: 180 zł/miesiąc (do 10 razy w m-cu)

c) 3 razy w tygodniu: 180 zł/miesiąc (do 12 razy w m-cu)

10. Składki członkowskie obowiązują od września do czerwca, natomiast w okresie lipiec-sierpień tylko członkowie/uczestnicy sekcji ze stażem min. 3-y letnim oraz dzieci i młodzież zwolnieni są z opłat (poza okresami klęsk i kryzysami). W przypadku kiedy w ciągu roku z powodu np.koronawirusa, czy innego zagrożenia wypadnie do kilku tygodni zajęć- wtedy w okresie lipiec-sierpień normalnie obowiązują składki członkowskie

11. W okresie lipiec-sierpień każda osoba nie będąca członkiem/uczestnikiem  sekcji -zobowiązana jest do uiszczania opłat składkowych w wysokości 140,00 zł / m-c lub za jednorazową składkę-wejście w kwocie 40,00 zł.

12. Każdy uczestnik, który nie będzie miał uregulowanych składek członkowskich z trzech miesięcy lub z innych przyczyn określonych przez kierownika sekcji (postawa sportowa, zachowanie, działanie na szkodę klubu, nagminna nieterminowa regulacja składki itp. itd.) zostanie automatycznie skreślony z listy członkowskiej/uczestników.

13. Każdy członek/uczestnik sekcji t. stołowego, który rezygnuje z przynależności do klubu zobowiązany jest do rozliczenia się ze sprzętu z kierownikiem sekcji oraz jeśli rezygnacja nastąpi w trakcie sezonu- do uiszczenia opłat za pozostałe m-ce.

14. Każda nowa osoba chcąca uczestniczyć w zajęciach w cyklu miesięcznym oraz osoby chcące jednorazowo skorzystać z grania – zobowiązane są do wcześniejszego skontaktowania się z kierownikiem sekcji i ustalenia warunków i czasu uczestnictwa.

W momencie samodzielnego wejścia na Halę Sportową przez osoby, które nie uzgodniły wcześniej z kierownikiem sekcji wszystkich potrzebnych kwestii – zostaną one poproszone o opuszczenie pola gier i Hali Sportowej.