Kategoria: Regulamin

REGULAMIN
„GRAND PRIX KOMORÓW”

1. Miejsce: Hala Sportowa przy ZSO w Komorowie k/Pruszkowa, al. Marii Dąbrowskiej 12/20, 05-806 Komorów

2. III GP: kat. „Open” :
„OPEN” – początek gier godz. 10:00. Zapisy do godz. 09:45.

3. Maksymalna liczba uczestników – 60. Decyduje kolejność zgłoszeń.

4. System Rozgrywek grupowo pucharowy; po fazie grupowej wszyscy zawodnicy grają dalej systemem pucharowym – turniej główny lub turniej pocieszenia albo system rozgrywek grupowo – pucharowy (po grupach do dwóch przegranych gier). Po rozegraniu fazy grupowej następuje podział na turniej główny i turniej pocieszenia – wszyscy zawodnicy grają dalej.
Grupy czteroosobowe lub trzyosobowe.
O rozstawieniu zawodników w fazie grupowej decyduje kolejność w aktualnej klasyfikacji generalnej. Rozstawionych zostaje tylu zawodników, ile jest grup.
Kolejność zawodników w grupie:
Za każde zwycięstwo w grupie zawodnik otrzymuje 2 punkty.
O kolejności w grupie decyduje kolejno:
a) ilość punktów
b) ilość punktów „małych” (stosunek setów)
c) w przypadku takiej samej ilości punktów i punktów „małych” decyduje wynik bezpośredniej gry pomiędzy zainteresowanymi zawodnikami.
W fazie pucharowej w turnieju głównym zostają rozstawieni zawodnicy, którzy w swoich grupach zajęli pierwsze miejsca. Pozostali są losowani. Natomiast w turnieju pocieszenia zostają rozstawieni zawodnicy, którzy w swoich grupach zajęli trzecie miejsca. Pozostali są losowani.

5. Turniej rozgrywany będzie piłeczkami *** z aktualnym certyfikatem ITTF

6. Okres rozgrywek: 1 etap: styczeń – czerwiec 2024r. – III GP
2 etap: wrzesień – grudzień 2024r. – IV GP

7. Klasyfikacja punktowa w GP : I miejsce: 60 pkt.
II miejsce: 58 pkt.
III miejsce: 56 pkt.
IV miejsce: 54 pkt.
V miejsce: 53 pkt.
miejsca 6 – 55: każde kolejne miejsce o 1 pkt. mniej

Punktacja generalna w GP:
Za uczestnictwo w fazie grupowej zawodnik otrzymuje 5 punktów
Turniej główny np. miejsce 1 i 2 z grupy [ 30 + ilość osób w turnieju – 1 = 1 miejsce, każde kolejne miejsce jest pomniejszane o 3] x 2 + punkty z grupy
Turniej pocieszenia: np. miejsce 3 i 4 z grupy [ 30 + ilość osób w turnieju – 1 = 1 miejsce, każde kolejne miejsce jest pomniejszane o 3] + punkty z grupy

8. Końcowa klasyfikacja: nagrody za miejsca 1-3 i miejsce 4-nagroda pocieszenia.

9. Wpisowe 20 pln w obydwu kategoriach.

10. Każdy zawodnik uczestniczący w turnieju deklaruje, że nie ma przeciwwskazań medycznych do gry w turniejach tenisa stołowego oraz że uczestniczy w tych rozgrywkach na własną odpowiedzialność.

11. Uczestnicy zobowiązani są do używania sprzętu i osprzętu oraz pomieszczeń (szatnie, toalety, korytarze, hala sportowa) zgodnie z ich przeznaczeniem, przestrzegając przepisów bhp i p.poż.

12. Za wszelkie straty i uszkodzenia mienia podczas użytkowania sprzętu i pomieszczeń spowodowane przez uczestnika, koszty całkowicie pokrywają uczestnicy /prawni opiekunowie uczestników.

13. Obowiązuje bezwzględna zmiana obuwia.

14. Organizator nie zapewnia sprzętu sportowego w postaci rakietek, piłeczek itp.

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestników pozostawione na terenie pomieszczeń, jeśli dojdzie do jego zmiany, zapomnienia, zniszczenia, zgubienia czy też kradzieży mienia.

16. Organizator nie zapewnia parkingu, miejsca parkingowe są zlokalizowane na terenie przylegającym do ZSO w Komorowie – ul. ks. Ignacego Skorupki, ul. Leśna, ul. Bankowa, ul. H. Kotońskiego oraz róg ul. Waldemara i al. Marii Dąbrowskiej.

17. Administratorem danych osobowych jest Uczniowski Klub Sportowy „Komorów”.

18. Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach klubowych oraz jednostek pomocniczych, jak również może być przekazywane mediom. Biorąc udział w wydarzeniu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

19. Klub jest stowarzyszeniem posiadającym status OPP i nie prowadzi działalności gospodarczej, a wpisowe przeznaczane jest wyłącznie na cele statutowe Klubu.

20. Obiekt objęty jest monitoringiem.

21. Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem. Uczestnictwo
w rozgrywkach jest jednoznaczne z akceptacją w/w regulaminu.