Kontakt

W związku ze zbyt małą liczebnością uczestników treningi i zajęcia z gimnastyki  zostają wstrzymane, a sekcja gimnastyki zamknięta od dnia 01 lipca 2019r.

Pożegnalny turniej podsumowujący zakres działalności pierwszego półrocza odbędzie się na przełomie listopada/grudnia b.r. – ZAPRASZAMY

Reasumując od dnia 01 lipca 2019r sekcja gimnastyki przestaje istnieć.