Kategoria: Mecze

?Miko?ajkowy Turniej o Puchar UKS Komorw

W czwartek 5 grudnia 2013r. nast?pi?o podsumowanie punktw kwalifikacyjnych do turnieju miko?ajkowego o puchar UKS Komorw, rozegranego na Hali w Komorowie. Punkty cz?stkowe obejmowa?y szereg turniejw comiesi?cznych, za? zgromadzone podczas nich punkty da?y ko?cow?...

WIOSENNY TURNIEJ O PUCHAR UKS KOMORW

W poniedzia?ek 27 maja 2013r. nast?pi?o podsumowanie punktw kwalifikacyjnych do turnieju wiosennego o puchar UKS Komorw, rozegranego w kilku kategoriach wiekowych. Punkty cz?stkowe obejmowa?y szereg turniejw comiesi?cznych, za? zgromadzone podczas nich punkty da?y ko?cow?...

? Miko?ajkowy Turniej o Puchar UKS Komorw

W czwartek 6 grudnia 2012r. nast?pi?o podsumowanie punktw kwalifikacyjnych do turnieju miko?ajkowego o puchar UKS Komorw, rozegranego w kilku kategoriach wiekowych. Punkty cz?stkowe obejmowa?y szereg turniejw comiesi?cznych, za? zgromadzone podczas nich punkty da?y ko?cow?...

?RUSZY?Y TRENINGI DZIECI I M?ODZIE?Y

Od lutego b.r. zosta?y wznowione intensywne treningi dzieci i m?odzie?y pod okiem wykwalifikowanej kadry szkoleniowej. Pocz?tkowo na zaj?cia od wrze?nia ubieg?ego roku ucz?szcza?o kilku ch?opcw, ktrzy systematycznie uczyli si? gry i szlifowali swoje umiej?tno?ci,...