Kategoria: Tenis stołowy

OG?OSZENIE

Niniejszym informujemy, ?e zaj?cia z gimnastyki i tenisa sto?owego odbywa? si? b?d? dzi?ki dofinansowaniu z bud?etu Gminy Micha?owice w ramach dotacji dla organizacji pozarz?dowych. Dzi?kujemy za wsparcie oraz pomoc Wjtowi i pracownikom Gminy Micha?owice.

?YCZENIA

Z okazji ?wi?t Bo?ego Narodzenia UKS Komorw ?yczy wszystkim mi?o?nikom tenisa sto?owego oraz mi?o?nikom innych dyscyplin sportowych – zdrowych, radosnych i spokojnych ?wi?t oraz mnstwo wygranych meczw i turniejw w nadchodz?cym 2016 roku  

OG?OSZENIE

Uprzejmie informujemy, i? zaj?cia naszej sekcji tenisa sto?owego w okresie ?wi?teczno – noworocznym b?d? si? odbywa? w terminach: 21 grudnia 2015 r. - zaj?cia w godz. 18:00 – 21:45 (forma rekreacyjna oraz trening dzieci...