Wakacje-harmonogram

Niniejszym informujemy, że w okresie wakacyjnym – od 24 czerwca do 29 sierpnia b.r. nasze zajęcia odbywają się wg dotychczasowego harmonogramu. Nowością będą zajęcia we wtorki – gdzie do tej pory mieliśmy czas do 20:30 – które zostają wydłużone do godz.22 (tak jak w poniedziałki i w czwartki). Jedynie treningi z trenerem dla dzieci i młodzieży kończą się z dniem 27 czerwca b.r. i ponownie ruszają dnia 2 września b.r.

Jednocześnie PRZYPOMINAMY, iż w okresie wakacyjnym z zajęć korzystają wyłącznie osoby zapisane i widniejące na liście klubowej.

UWAGA: wszystkie osoby spoza klubu aby uczestniczyć w zajęciach obowiązkowo zobowiązane są do wcześniejszego zgłoszenia (nr tel.kont.: 606363993).

Obecność i uczestnictwo w zajęciach bez zgłoszenia i zgody kierownika sekcji, jest niedozwolona.

W związku z powyższym, życzymy udanych wakacji i do zobaczenia w międzyczasie na sali treningowej.

Z pozdrowieniami sportowymi – kierownik sekcji-MJ :))

Może Ci się również spodoba