Samoobrona – ruszy?y zaj?cia.

Z pocz?tkiem pa?dziernika ruszy?a sekcja samoobrony w UKS Komorw. Zaj?cia prowadzone s? w wymiarze 2h tygodniowo, we wtorki i czwartki, na sali rekreacyjnej w ZSO ,w Komorowie. Zaj?cia obejmuj? ?wiczenia zarwno oglnorozwojowe, jak i specjalistyczne, ktre maj? za zadanie wyrobi? u ?wicz?cych si??, wytrzyma?o??, szybko?? i zwinno??. Dzi?ki temu uczestnicy lepiej b?d? przygotowani do bezpo?redniego starcia z ew.przeciwnikiem i mo?liwo?ci? samoobrony.

Wszystkich ch?tnych do uczestnictwa w zaj?ciach ju? dzisiaj serdecznie zapraszamy!

1 2 3 4 5 6 7

Może Ci się również spodoba