Autor: Marcin Jagiello

VI MIKO?AJKOWY TURNIEJ TENISA STO?OWEGO

1. Turniej odb?dzie si? w hali sportowej ZSO im.Marii D?browskiej w Komorowie (ko?o Pruszkowa) dnia 07.12.09r (poniedzia?ek) pocz?tek o godz.: 17:00. 2. Zawodnicy zg?aszaj? si? do dnia 6 grudnia 2009r . 3. Rozgrywki...

Nowy sezon rozpocz?ty

Od sezonu 2009/2010 UKS Komorw wyst?powa? b?dzie w rozgrywkach III ligi I V ligi m??czyzn MOZTS. Wkrtce pierwsze mecze. Serdecznie zapraszamy ju? dzi? wszystkich mi?o?nikw tenisa sto?owego do kibicowania naszym dru?ynom.

Nowe o?wietlenie na hali ZSO

Uprzejmie informujemy, i? w dniu 27 czerwca 2009r nasza sekcja dzi?ki uprzejmo?ci i pomocy sponsorw i mi?o?nikw tenisa sto?owego zainstalowa?a dodatkowe o?wietlenie firmy Philips na hali sportowej w ZSO, w Komorowie. O?wietlenie owe znacznie...

WO?P na sportowo

Sekcja Tenisa Sto?owego UKS Komorw zaprasza wszystkich mi?o?nikw tenisa sto?owego (ping-ponga) na charytatywny turniej dnia 11 stycznia o godzinie 9:00 na hali sportowej ZSO w Komorowie. Jest to II edycja turnieju, tzw. „Turniej 100...