Category: Treningi – strzelectwo

czwartki (przy utworzeniu dodatkowej grupy mo?liwe ustalenie innego dnia)

g.16:30 – g.18:00

Miejsce: strzelnica SOL’u w Warszawie

Zapisy i szczegó?owe informacje pod nr tel.: 606-363-993

INFORMACJA
Poszukujemy sponsora b?d? darczy?cy dla sekcji strzelectwa sportowego w celu prowadzenia zaj?? dla m?odzie?y. Apelujemy do wszystkich , którzy chcieliby nas wesprze? o kontakt i o pomoc w znalezieniu darczy?cy. Z góry dzi?kujemy za przychylno?? i oczekujemy na dobre wie?ci.