Samoobrona

W zwi?zku ze zbyt ma?? liczebno?ci? uczestników treningi zosta?y wstrzymane.

W momencie nowego naboru zaj?cia zostan? wznowione.

Wszystkich zainteresowanych rozpocz?ciem treningów z w?a?ciwej samoobrony prosimy o kontakt z trenerem b?d? kierownikiem sekcji .

Trener sekcji:

Karol Romaszko  - tel.kont.: 505 208 508

Kierownik sekcji:
Marcin Jagie??o
marcin.jagiell@gmail.com
Tel: 606 363 993