Category: Tenis sto?owy

„TĹ‚usty Czwartek”

Jak co roku, tak i tym razem  treningowy „TĹ‚usty Czwartek” rozpoczÄ…Ĺ‚ siÄ™ od skosztowania tradycyjnych wyĹ›mienitych pÄ…czkĂłw. Tego dnia kaĹĽdy uczestnik naszych zajęć miaĹ‚ sposobność „posmakowania” polskiej tradycji. Po takiej sĹ‚odkiej „rozgrzewce” zaczęły siÄ™...

OG?OSZENIE-PRO?BA

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „KOMORÓW” Komunikat nr 1/UKS/2019 Zarz?d Uczniowskiego Klubu Sportowego „Komorów” uprzejmie informuje, ?e w dniu 11.04.2005 r. stowarzyszenie nasze zosta?o wpisane do Rejestru Stowarzysze?, Innych Organizacji Spo?ecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych...

OG?OSZENIE

Informujemy, i? w zwi?zku z nadchodz?cymi feriami zimowymi tj. od 28 stycznia do 10 lutego- treningi z tenisa sto?owego dla dzieci i m?odzie?y pod okiem trenera b?d? wstrzymane, za? pozosta?e zaj?cia b?d? odbywa? si?...

?yczenia ?wi?teczne oraz Og?oszenie

Z okazji ?wi?t Bo?ego Narodzenia UKS Komorów ?yczy wszystkim mi?o?nikom tenisa sto?owego oraz mi?o?nikom innych dyscyplin sportowych – zdrowych, radosnych i spokojnych ?wi?t, weso?ego kol?dowania, mega paki od ?w. Miko?aja  oraz mnóstwo wygranych meczów...

OG?OSZENIE

Niniejszym informujemy, ?e w najbli?szy czwartek tj. 01 listopada b.r., w zwi?zku z dniem Wszystkich ?wi?tych oraz w czwartek 08 listopada 2018r w zwi?zku z apelami szkolnymi z okazji Dnia Niepodleg?o?ci i zaj?to?ci? Hali sportowej,...

OG?OSZENIE

Niniejszym informujemy, ?e w najbli?szy czwartek tj. 11 pa?dziernika b.r., w zwi?zku z apelami szkolnymi z okazji Dnia KEN i zaj?to?ci? Hali sportowej, nasze zaj?cia i treningi zostaj? tego dnia odwo?ane. Ruszamy ponownie w...

OG?OSZENIE

Niniejszym informujemy, ?e w najbli?szy czwartek tj. 21 czerwca 2018r nast?pi  przerwa w zaj?ciach i treningu tenisa sto?owego w zwi?zku z przygotowaniami na Hali Sportowej zwi?zanymi z uroczystym zako?czeniem roku szkolnego 2017/2018 w ZSO, w...