Category: O nas – siatkówka

Sekcja siatkówki prowadzona jest przez trenerów, których celem jest wszechstronny rozwój psychofizyczny dzieci i m?odzie?y, jak równie? zainteresowanie aktywno?ci? fizyczn?, sportem oraz zdrowym stylem ?ycia m?odych adeptów siatkówki. W przysz?o?ci Klub pragnie wystartowa? w profesjonalnych zawodach siatkarskich.