Prośba OPP- 1 % – UKS Komorów

Komunikat nr 1/UKS/2022

            Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego „Komorów” uprzejmie informuje, że w dniu 11.04.2005 r. stowarzyszenie nasze zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej jako organizacja posiadająca status Organizacji Pożytku Publicznego pod nr KRS 0000231967. Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dn. 29.05.2003 r.) rozdział 3 art. 27 podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą przekazać 1 % swojego podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. 

            W związku z tym, zwracamy się z gorącą prośbą do Państwa i wszystkich sympatyków oraz miłośników sportów typu: tenis stołowy, kulturystyka, samoobrona, siatkówka, (jedne z wielu dyscyplin naszego klubu) o przekazanie 1 % swego podatku na nasze konto. Jest to oczywiście możliwe w stosunku do osób, które nie dokonały jeszcze rozliczenia podatku od dochodów osobistych za rok 2021. 

Działamy już od 19 lat na terenie Komorowa i Gminy Michałowice, posiadamy statut Organizacji Pożytku Publicznego (jako jedni z nielicznych stowarzyszeń sportowych na terenie Gm.Michałowice), organizujemy corocznie wiele masowych imprez zrzeszających lokalną społeczność i nie tylko, jednocząc całe pokolenia, prowadzimy zajęcia sportowe z różnych dyscyplin sportowych, jak również działamy charytatywnie i wspieramy innych (na wielu płaszczyznach), godnie reprezentując barwy klubowe i społeczność naszej Gminy. Dzięki Waszemu wsparciu, m.in. poprzez przekazanie 1%, wszystkie w/w statutowe formy naszej działalności są możliwe. Także warto nas wspierać :))

Tym bardziej teraz, w tak specyficznym okresie jeszcze pandemicznym, Wasza pomoc może nam umożliwić funkcjonowanie – liczymy na Wasze wsparcie J.

Obliczony 1 % swojego podatku należy przekazać na rzecz:

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „KOMORÓW”

VOLKSWAGEN BANK PLUS KONTO BIZNES nr 78213000042001026262240001

koniecznie z dopiskiem : tenis stołowy (lub inna wybrana dyscyplina sportowa naszego klubu)

                        Raz jeszcze gorąco prosimy o przekazanie treści naszego apelu wszystkim potencjalnym darczyńcom, jednocześnie serdecznie dziękujemy za pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby.

                                                          Z wyrazami szacunku

               Prezes Zarządu UKS Komorów – dr inż. Marcin Jagiełło

Może Ci się również spodoba