Kategoria: Regulamin

REGULAMIN
„GRAND PRIX KOMORÓW”

1. Miejsce: Hala Sportowa przy ZSO w Komorowie k/Pruszkowa, al. Marii Dąbrowskiej 12/20, 05-806 Komorów

2. Dwie kategorie wiekowe :
1) „OLDBOY” (+40) – początek gier godz.9:00. Zapisy do godz. 8:45;
2) „OPEN” – początek gier godz. 12:30. Zapisy do godz. 12:15.

3. Maksymalna liczba uczestników – 60 dla każdej z kategorii. Decyduje kolejność zgłoszeń.

4. System Rozgrywek –grupowo pucharowy; po fazie grupowej wszyscy zawodnicy grają dalej systemem pucharowym – turniej główny lub turniej pocieszenia.

5. Turniej rozgrywany będzie piłeczkami *** z aktualnym certyfikatem ITTF

6. Okres rozgrywek: 1 etap: kwiecień – czerwiec 2023r.

7. Klasyfikacja punktowa: I miejsce: 60 pkt.
II miejsce: 58 pkt.
III miejsce: 56 pkt.
IV miejsce: 54 pkt.
V miejsce: 53 pkt.
miejsca 6 – 55: każde kolejne miejsce o 1 pkt. mniej

8. Końcowa klasyfikacja: nagrody za miejsca 1-3 i miejsce 4-nagroda pocieszenia.

9. Wpisowe 20 pln w obydwu kategoriach.

10. Uczestnicy zobowiązani są do używania sprzętu i osprzętu oraz pomieszczeń (szatnie, toalety, korytarze, hala sportowa) zgodnie z ich przeznaczeniem, przestrzegając przepisów bhp i p.poż.

11. Za wszelkie straty i uszkodzenia mienia podczas użytkowania sprzętu i pomieszczeń spowodowane przez uczestnika, koszty całkowicie pokrywają uczestnicy /prawni opiekunowie uczestników.

12. Obowiązuje bezwzględna zmiana obuwia.

13. Organizator nie zapewnia sprzętu sportowego w postaci rakietek, piłeczek itp.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestników pozostawione na terenie pomieszczeń, jeśli dojdzie do jego zmiany, zapomnienia, zniszczenia, zgubienia czy też kradzieży mienia.

15. Organizator nie zapewnia parkingu, miejsca parkingowe są zlokalizowane na terenie przylegającym do ZSO w Komorowie – ul. ks. Ignacego Skorupki, ul. Leśna, ul. Bankowa, ul. H. Kotońskiego oraz róg ul. Waldemara i al. Marii Dąbrowskiej.

16. Administratorem danych osobowych jest Uczniowski Klub Sportowy „Komorów”.

17. Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach klubowych oraz jednostek pomocniczych, jak również może być przekazywane mediom. Biorąc udział w wydarzeniu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

18. Klub jest stowarzyszeniem posiadającym status OPP i nie prowadzi działalności gospodarczej, a wpisowe przeznaczane jest wyłącznie na cele statutowe Klubu.

19. Obiekt objęty jest monitoringiem.

20. Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem. Uczestnictwo
w rozgrywkach jest jednoznaczne z akceptacją w/w regulaminu.