Gimnastyka

Trener/kierownik sekcji:

mgr Beata Jaroszewska
tel.kontaktowy: 607-181-603

mgr Magdalena Kwasiborska
tel.kontaktowy: 602-649-522