Warsztaty – sytuacje nadzwyczajne, jak reagować?

Obowiązują zapisy u instruktorów

Celem zajęć jest poinformowanie słuchaczy jak skutecznie chronić życie i zdrowie w SYTUACJACH NADZWYCZAJNYCH – w tym: zagrożeniach komunikacyjnych, różnego typu wypadkach sytuacjach ryzykownych, przy nieprzewidzianych zjawiskach żywiołowych, atakach agresorów, zagrożeniach terrorystycznych.

Jest to program z zakresu bezpieczeństwa oraz promocji zdrowego stylu życia. Edukując chcemy zwiększyć bezpieczeństwo informując jak:

a) działać w środowisku aby zwiększyć bezpieczeństwo  ochronę przed przemocą fizyczną i psychiczną,

b) zapobiegać zachowaniom ryzykownym,

c) reagować w zagrożeniach związanych z ruchem drogowym i w sytuacjach nadzwyczajnych.

Warsztaty są podzielone na kilka części:

teoretyczną- wykład, dokumentującą – filmy i zdjęcia policyjne z działań kryminalnych,

praktyczną – zasady sztuki obrony w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia.

Wyznaczyliśmy następujące cele szczegółowe projektu:

1. przedstawimy typy zagrożeń: destrukcyjne, cywilizacyjne i gospodarcze.

2. sposoby zachowania – jestem uczestnikiem lub obserwatorem.

3. sposoby reagowania i udzielania pomocy w razie wystąpienia powyższych zagrożeń.

Pokażemy jak działać kiedy jest uczestnikiem:

– katastrofy budowlanej

– pożaru,

– narażenia na substancje trujące- gazy i nie tylko,

– napady agresorów,

– co robić gdy zaistnieje zjawisko paniki,

– jak reagować gdy jest podejrzenie ataku terrorystycznego.

Wiedza, którą słuchacze otrzymają  będzie – instruktażowa i praktyczna. Polegająca na podaniu przykładów i wytłumaczeniu, akcji niebezpiecznej / dokumentacja zdjęciowa, prezentacja i filmy/ oraz poinformowaniu młodzieży jak powinna wyglądać ich prawidłowa reakcja zabezpieczająca zdrowie i życie.

Propagować będziemy postawę – WIEM jak zareagować! Nie działam impulsywnie i chaotycznie i nie przeszkadzam działającym służbom, wiem kogo zawiadomić i co powiedzieć przekazując komunikat. Wytłumaczymy dlaczego nie należy wchodzić w akcje niebezpieczne i dlaczego warto zachować ostrożność.

Może Ci się również spodoba