OG?OSZENIE – ZAPROSZENIE

Niniejszym informujemy, i? nasza sekcja strzelectwa sportowego rozpoczyna nowynabr na zaj?cia . Zaj?cia odbywa? si? b?d? na strzelnicy szkoleniowej w Warszawie pod okiem wykwalifikowanych szkoleniowcw s?u?b specjalnych. Zaj?cia odbywa? si? b?d? cyklicznie.

Zaj?cia b?d? obejmowa? zarwno teori?, zasady bezpiecze?stwa, jak i praktyk?, w ktrych ka?dy uczestnik b?dzie mia? mo?liwo?? oddawania strza?w wpierw z pistoletw, rewolwerw a nast?pnie z karabinkw, z amunicji r?nego kalibru. Docelowo po serii cyklicznych zaj?? planowany b?dzie kurs instruktorski.

Czekamy na wszystkich, ktrzy chc? pozna? tajniki strzelectwa w profesjonalnej formie oraz trenowa? „oko” i cieszy? si? z umiej?tno?ci pos?ugiwania broni? paln?.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zdecydowanych do uczestnictwa w naszych zaj?ciach.

Zapisy i szczeg?owe informacje pod nr tel.: 606-363-993.

kierownik sekcji:dr in?. Marcin Jagie??o

strzelcy 2

Może Ci się również spodoba