UKS Komorów-wspiera ZSO w Komorowie

Uprzejmie informujemy, że nasza sekcja tenisa stołowego UKS Komorów ponownie  wsparła szkołę – tym razem ufundowała na rzecz szkoły w Komorowie zegary ścienne na Halę sportową , z jednoczesnym zakupem i wykonaniem pracy instalacyjnej.  Koszt całości pokryła sekcja tenisa stołowego UKS Komorów.

Nadmieniamy, że dzięki zegarom znacznie poprawi się znajomość czasu zarówno podczas codziennych szkolnych zajęć, jak i pozalekcyjnych zajęć oraz treningów i meczy.

Nie jest to oczywiście jedyna taka akcja naszej sekcji i klubu. W przeszłości przekazywaliśmy m.in. na rzecz szkoły stoły do tenisa stołowego wraz z osprzętem, ufundowaliśmy nowe oświetlenie wraz z instalacją na hali sportowej w ZSO, w Komorowie, spawaliśmy konstrukcje do koszy na Hali, założyliśmy monitoring w pracowni biologicznej nr 215, wykonaliśmy próg aluminiowy do magazynku sportowego przy Hali sportowej, użyczyliśmy na rzecz szkolnej siłowni maszyny ćwiczebne typu steper, platforma obrotowa, atlas wielofunkcyjny i inne akcesoria, czy też wspieraliśmy i wspieramy uczniów i przeprowadzamy akcje charytatywne.

Mamy nadzieję, iż w przyszłości współpraca między naszą sekcją i klubem a  ZSO w Komorowie, będzie się rozwijała jak dotychczas i umacniała na równie wysokim poziomie.

kierownik sekcji/ prezes Zarządu UKS „Komorów”: dr inż.Marcin Jagiełło

Może Ci się również spodoba