OG?OSZENIE

Uprzejmie informujemy, i? zaj?cia naszej sekcji tenisa sto?owego w okresie ?wi?teczno – noworocznym b?d? si? odbywa? w terminach:
23 grudnia 2013 r. - zaj?cia w godz. 18:00 – 21:30 (forma rekreacyjna bez treningu dzieci i m?odzie?y)
26 grudnia 2013r. – zaj?cia odwo?ane (?wi?to)
30 grudnia 2013 r. - zaj?cia w godz.18:00 – 21:30 (forma rekreacyjna, bez treningu dzieci i m?odzie?y)
2 stycznia 2014r. – zaj?cia w godz.18:00 – 21:30 (forma rekreacyjna, bez treningu dzieci i m?odzie?y)
6 stycznia 2014 r. – zaj?cia odwo?ane (?wi?to) .
Od 9 stycznia 2014 r. do 14 lutego 2014 r. zaj?cia odbywa? si? b?d? normalnym trybem treningowo-rekreacyjnym, za? w okresie ferii zimowych tj. od 17 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r. trybem wy??cznie rekreacyjnym.
Za? od 3 marca 2014 r. wracamy znw do normalnego trybu treningowo – rekreacyjnego.
ZAPRASZAMY.
kierownik sekcji: Marcin Jagie??o

 

Może Ci się również spodoba