Przekaż 1,5% dla UKS Komorów

Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego „Komorów” uprzejmie informuje, że w dniu 11.04.2005 r. stowarzyszenie nasze zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej jako organizacja posiadająca status Organizacji Pożytku Publicznego pod nr KRS 0000231967. Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r.) oraz obecną aktualizacją, podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą przekazać 1,5 % swojego podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

W związku z tym, zwracamy się z gorącą prośbą do Państwa i wszystkich sympatyków oraz miłośników naszych dyscyplin sportowych o przekazanie 1,5 % swego podatku na nasze konto.

 

 

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „KOMORÓW”

 

VOLKSWAGEN BANK PLUS KONTO BIZNES nr 78213000042001026262240001

 

z dopiskiem : wybrana przez Państwa dyscyplina sportowa np. tenis stołowy, samoobrona, kulturystyka, siatkówka  itp.

Raz jeszcze gorąco prosimy o przekazanie treści naszego apelu wszystkim potencjalnym darczyńcom, jednocześnie serdecznie dziękujemy za pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby.

Z wyrazami szacunku
dr inż. Marcin Jagiełło