Autor: Marcin Jagiello

SEZON LIGOWY 2010/2011 ZAKO?CZONY

Dnia 19 maja b.r. dru?yna UKS II Komorw rozegra?a ostatni mecz ligowy rundy rewan?owej sezonu 2010/2011 z dru?yn? z Serocka. Od pocz?tku rywalizacja by?a emocjonuj?ca i trwa?a do p?nych godzin wieczornych, aby w ko?cu...

Og?oszenie

Cz?onkw i uczestnikw sekcji informujemy, ?e w dniach 2-8 maja 2011 ze wzgl?du na matury 2011 przeprowadzane w LO hala sportowa b?dzie wy??czona z u?ytku i wszystkie treningi w tym czasie s? odwo?ane. Wznowienie...

POMOC DLA WOJTKA

UKS Komorw zwraca si? z pro?b? do wszystkich tenisistw i ludzi dobrej woli o pomoc dla Wojtka Olku?nika (na zdj?ciu poni?ej-ucznia 2 klasy Gimnazjum w ZSO, w Komorowie), naszego m?odszego kolegi mi?o?nika tenisa...

WO?P NA SPORTOWO Z UKS KOMORW

Sekcja Tenisa Sto?owego UKS Komorw zaprasza wszystkich mi?o?nikw tenisa sto?owego (ping-ponga) na charytatywny turniej dnia 9 stycznia o godzinie 10:30 na hali sportowej ZSO w Komorowie (ko?o Pruszkowa). Jest to kolejna edycja turnieju, wspieraj?ca...

?yczenia

Z okazji ?wi?t Bo?ego Narodzenia UKS Komorw ?yczy wszystkim mi?o?nikom tenisa sto?owego zdrowych, radosnych i spokojnych ?wi?t oraz mnstwo wygranych meczw w nadchodz?cym 2011 roku  

VII Miko?jkowy turniej tenisa sto?owego o puchar UKS Komorw

Dnia 5 grudnia 2010 rozegrano coroczny turniej miko?ajkowy o puchar UKS Komorw w hali ZSO w Komorowie. Jak co roku, tak i teraz, frekwencja dopisa?a. W turnieju wzi??o udzi? prawie 40 zawodnikw, z czego...

Dru?ynowe fina?y powiatowe w Nadarzynie

Dru?ynowe fina?y powiatowe w Nadarzynie

3 grudnia 2010r. w Nadarzynie rozegrano fina?y powiatu pruszkowskiego w dru?ynowym tenisie sto?owym. Nasi wychowankowie na co dzie? trenuj?cy w naszej sekcji i ucz?szczaj?cy do Gimnazjum w Komorowie, brali rwnie? udzia? w tej rywalizacji....