XI Miko?ajkowy Turniej Tenisa Sto?owego o Puchar Wjta Gminy Micha?owice

logo-glowne-ukslogo-gminy-i-tekst-dofinansowania

ZAPRASZA DZIECI, M?ODZIE? I DOROS?YCH

NA

XI MIKO?AJKOWY TURNIEJ TENISA STO?OWEGO

O PUCHAR WJTA GMINY MICHA?OWICE

 1. Turniej odb?dzie si? w hali sportowej ZSO im.Marii D?browskiej w Komorowie (ko?oPruszkowa) dnia 11.12.16r (niedziela) pocz?tek o godz.: 10:00.
 1. Uczestnicy zg?aszaj? si? do dnia 2 grudnia 2016r. (uwaga: jest to termin ostateczny, po 2grudnia b.r. i w dniu turnieju nie przyjmujemy zapisw).
 1. Rozgrywki zostan? przeprowadzone w czterech kategoriach, gry pojedynczej:
  kategoria 8 12 lat (m?odzik) kategoria Open Amateur
  kategoria 13 18 lat (junior) kategoria Open Professional
 2. Mecze rozgrywane s? w systemie : do 3-ech wygranych setw.
 1. Ka?dy set punktowany jest do 11-u punktw.
 1. O zwyci?stwie decyduje wygrany mecz, zawodnik przegrywaj?cy odpada b?d?

rywalizuje dalej (w zale?no?ci od przyj?tego systemu rozgrywek, ktry zostanie

ustalony bezpo?rednio w dniu turnieju zale?nie od liczby uczestnikw).

 1. Zwyci?zcy otrzymuj? pami?tkowe medale oraz atrakcyjne nagrody.
 2. Organizatorzy sekcja tenisa sto?owego UKS Komorw.
 3. Zg?oszenia uczestnikw do dnia 02.12.16 r. osobi?cie do p. Marcina Jagie??o bezpo?rednio na hali podczas zaj?? poniedz.-czwartkowych lub telefonicznie pod nr tel.606-363-993 .

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Może Ci się również spodoba