Strzelanie z MP5

W ubieg?y czwartek odby?y si? kolejne zaj?cia ze strzelectwa sportowego. I tym razem go?cili?my na strzelnicy w Dawidach. Pocz?tkowo na „rozgrzewk?” strzelali?my do kolorowych tarcz z figurami , gdzie nale?a?o trafi? w odpowiednie miejsce. Potem za? przeszli?my do tarcz wizerunkowych, gdzie nale?a?o na komend? odda? strza?, a potem na tzw.komend? „2+1” odpowiednio strzeli? i trafi?. Uwie?czeniem wszystkiego by?o zapoznanie si? z pistoletem maszynowym MP5, uwa?anego za „mercedesa” w tej klasie pistoletw. Po wst?pie i omwieniu uczestnicy przyst?pili do strzelania z MP5, wpierw ogniem pojedynczym, potem seri?.

Kolejne spotkanie ju? niebawem, na ktre ju? dzi? wszystkich gor?co zapraszam.

kierownik sekcji – M.J.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Może Ci się również spodoba