Strzelanie w Dawidach

Kolejne spotkanie na strzelnicy zako?czone. Tym razem spotkali?my si? na strzelnicy w Dawidach . Po kolejnym krtkim przeszkoleniu i przypomnieniu zasad bezpiecze?stwa zacz??o si? trafianie do celu. Pocz?tkowo z odleg?o?ci 10m, potem za? z 15m. Uczestnicy wpierw celowali do tarczy punktowej i prbowali osi?gn?? wymagan? punktacj? do przysz?ego egzaminu, a nast?pnie mieli za zadanie trafi? w wybrany punkt do planszy z sylwetk? cz?owieka. Jak si? okaza?o nie jest to wcale takie proste i wymaga nie tylko dobrego „oka” ale i skupienia oraz w?a?ciwej techniki.

Ju? teraz nasi cz?onkowie nie mog? si? doczeka? kolejnych spotka? strzeleckich – ju? niebawem -pod koniec pa?dziernika, ktre odb?d? si? z ma?? niespodziank? – pistoletem maszynowym MP5.

Zapraszamy!!!

kierownik sekcji: M.Jagie??o

1 2 3 4 5 6 7 8

 

Może Ci się również spodoba