Przed?wi?teczne spotkanie strzeleckie.

W ubieg?y czwartek na strzelnicy w Dawidach dosz?o do kolejnego spotkania strzeleckiego naszej sekcji. Tym razem zaj?cia odbywa?y si? w ma?ej grupie. Wszystko po to aby skutecznie przej?? szkolenie z zakresu strzelania z Glock’a i MP5 z miejsca, w ruchu i na komend? trafi? w wybrane punkty do wyznaczonego celu. I na dodatek z r?nej odleg?o?ci i z r?n? cz?stotliwo?ci? oddawania strza?u. Wszystko w celu lepszego panowania nad tego typu broni? paln? oraz w celu polepszenia celno?ci w rozmaitych sytuacjach. Ka?dy z uczestnikw wystrzela? a? 100 sztuk amunicji i to da?o si? odczu? i w r?ku oraz powietrzu. Ale warto by?o. Im wi?cej by?o oddanych strza?w tym bardziej zwi?ksza?a si? celno??. Praktyka czyni cuda….. Tylko w taki sposb mo?na doj?? do perfekcji i w?a?ciwie obs?ugiwa? bro?, jak rwnie? wytrenowa? „oko” oraz technik? strzeleck?.

Gor?co polecamy i jednocze?nie zapraszamy na tego typu zaj?cia .

Ze strzeleckim pozdrowieniem – kierownik sekcji/instruktor strzelectwa sportowego M.Jagie??o

s-1 s-2 s-3 s-4 s-5 s-6

Może Ci się również spodoba