Zaj?cia tenisowe ruszy?y pe?n? par?…..

Od wrze?nia b.r. ruszy?y w pe?ni zaj?cia z tenisa sto?owego . Po przerwie wakacyjnej, podczas ktrej ca?y czas odbywa?y si? zaj?cia, rozpocz??y si? ju? w normalnym trybie treningi i zaj?cia wszystkich naszych uczestnikw i mi?o?nikw „ping-ponga”.

W godzinach 18-20:15 dzieci i m?odzie? trenuj? pod bacznym okiem trenera na sektorze nr 1, a jednocze?nie na pozosta?ych sektorach pozostali „starsi” uczestnicy rywalizuj? ze sob?, wymieniaj?c si? do?wiadczeniem. Po 20:15 ca?y czas nie odpuszczamy i walczymy na ca?ej Hali do p?nych godzin wieczornych na 12-13 sto?ach, ucz?c si? nowych zagra?, nowych zachowa? i reakcji przy stole, poznaj?c r?ne style i techniki, a na koniec przeprowadzaj?c pogadank? i wymian? spostrze?e?.

Tak?e wszystkich pozosta?ych mi?o?nikw tej dyscypliny sportowej zach?camy do uczestnictwa w zaj?ciach i rozpocz?cia przygody z tenisem sto?owym.

kierownik sekcji- Marcin Jagie??o

 

Może Ci się również spodoba