OG?OSZENIE

Niniejszym informujemy, ?e w najbli?szy czwartek tj. 11 pa?dziernika b.r., w zwi?zku z apelami szkolnymi z okazji Dnia KEN i zaj?to?ci? Hali sportowej, nasze zaj?cia i treningi zostaj? tego dnia odwo?ane.

Ruszamy ponownie w poniedzia?ek 15 pa?dziernika b.r.

Za utrudnienia przepraszamy i zapraszamy od poniedzia?ku ponownie na Hal?.

Pozdrawiam sportowo – Marcin J.

 

Może Ci się również spodoba