VI MIKO?AJKOWY TURNIEJ TENISA STO?OWEGO

1. Turniej odb?dzie si? w hali sportowej ZSO im.Marii D?browskiej w Komorowie (ko?o Pruszkowa) dnia 07.12.09r (poniedzia?ek) pocz?tek o godz.: 17:00.
2. Zawodnicy zg?aszaj? si? do dnia 6 grudnia 2009r .
3. Rozgrywki zostan? przeprowadzone w trzech kategoriach, gry pojedynczej:
– kategorii 8 12 lat (m?odzik) – kategoria Open
– kategorii 13 18 lat (junior)
4. Mecze rozgrywane s? w systemie : do 2-ch wygranych setw.
5. Ka?dy set punktowany jest do 11-u punktw.
6. O zwyci?stwie decyduje wygrany mecz, zawodnik przegrywaj?cy odpada.
7. Zwyci?zcy otrzymuj? nagrody.
8. Organizatorzy – sekcja tenisa sto?owego UKS Komorw.
9. Wpisowe dla kategorii:
– m?odzik, junior i open 10 z?

Zg?oszenia uczestnikw do dnia 06.12.09 r., osobi?cie do p. Marcina Jagie??o lub telefonicznie pod nr tel. 0-606-363-993 .

Może Ci się również spodoba