OG?OSZENIE

30.04.15r-10.05.15r – treningi i zaj?cia odwo?ane
Wszystkich uczestnikw naszej sekcji uprzejmie informujemy, ?e w zwi?zku z Weekendem Majowym oraz ze wzgl?du na rozpoczynaj?ce si? Matury 2015, przeprowadzane w ZSO na Hali w Komorowie, Hala Sportowa b?dzie wy??czona z u?ytku w dniach 30 kwietnia 10 maja 2015 r. Wszystkie treningi i zaj?cia w tym czasie s? odwo?ane. Za utrudnienia (nie z naszej winy) przepraszamy i zapraszamy po tej krtkiej przerwie na majowe zaj?cia pocz?wszy od 11 maja.

Wznowienie treningw nast?pi z dniem 11 maja 2015r. (poniedzia?ek)

ZAPRASZAMY !!!

Kierownik sekcji: dr in?.Marcin Jagie??o

Może Ci się również spodoba