OG?OSZENIE ZAPROSZENIE

Niniejszym informujemy, i? nasza sekcja tenisa sto?owego oraz kulturystyki ?wicze? si?owych rozpoczyna nowynabr na zaj?cia . Zaj?cia z tenisa sto?owego odbywa? si? b?d? na Hali Sportowej , za? zaj?cia si?owe odbywa? si? b?d? w kameralnych warunkach na si?owni w ZSO, w Komorowie. Dysponujemy profesjonalnymi sto?ami do tenisa sto?owego, p?otkami granicznymi, siatkami, pi?eczkami, a tak?e robotem ?wiczebnym. Treningi dla dzieci i m?odzie?y b?d? prowadzone pod okiem trenera w dwch grupach umiej?tno?ciowych. Zapraszamy zarwno dzieci, jak i m?odzie? oraz doros?ych do przygody z tenisem sto?owym.

Si?ownia nasza natomiast wyposa?ona jest zarwno w sprz?t aerobowy (rowerek, orbitrek, steper), jak i si?owy (maszyny, hantle, ?aweczki), posiada rwnie? pi?ki lekarskie, skakanki, pasy asekuracyjne, materac, drabinki, worek treningowy, gruszk? boksersk? i inny osprz?t ?wiczebny. Atmosfer? ?wicze? umilaj? rytmy muzyki a motywuj? dodatkowo wy?wietlane filmiki . Poza tym do dyspozycji ?wicz?cych jest witryna ch?odnicza z napojami. Czekamy na wszystkich, ktrzy chc? cieszy? si? d?ugo sprawno?ci? fizyczn? kobiety, m??czy?ni, m?odzie? (istnieje mo?liwo?? przy nowo powsta?ej grupie ?wiczebnej dopasowania dni i godzin treningw).

Serdecznie zapraszamy wszystkich ch?tnych do naszych sekcji.

Zapisy i szczeg?owe informacje pod nr tel.606-363-993.

prezes Zarz?du Klubu: dr in?. Marcin Jagie??o

Może Ci się również spodoba