V TURNIEJ O PUCHAR WJTA GMINY MICHA?OWICE W GIMNASTYCE

W sobot? 9 grudnia 2017 r. odby? si? V Turniej o Puchar Wjta Gminy Micha?owice w gimnastyce w ZSO na sali gimnastycznej w Komorowie. Turniej dotowany jest cz??ciowo przez Gmin? Micha?owice

Turniej rozgrywany by? w 2 kategoriach m?odsza grupa 0-II i starsza IV- VI .Grupa m?odsza zawodniczek zaprezentowa?a krtki ustalony uk?ad ?wicze? gimnastycznych ,natomiast dziewcz?ta z grupy starszej zaprezentowa?y w?asny uk?ad gimnastyczny z narzuconymi elementami.

Turniej w grupie m?odszej I miejsce wygra?a Lena Matuzewicz , II miejsce zaj??a Natalia Bugaj, III miejsce zaj??a Oliwia Przysztupa.

W grupie starszej I miejsce zaj??a Natalia Miszczak , II miejsce zaj??a Michalina Wi?ch , III miejsce zaj??a Kalina Bednarczyk.

Wygranew obu kategoriach otrzyma?y puchar oraz nagrody rzeczowe.

Wszyscy uczestnicy dostali pami?tkowe nagrody pami?tkowe.Gratulujemy zwyci?zcom i wszystkim uczestnikom .

Beata Jaroszewska ,Magdalena Kwasiborska UKS Komorw sekcja gimnastyki

Może Ci się również spodoba