Nowe o?wietlenie na hali ZSO

Uprzejmie informujemy, i? w dniu 27 czerwca 2009r nasza sekcja dzi?ki uprzejmo?ci i pomocy sponsorw i mi?o?nikw tenisa sto?owego zainstalowa?a dodatkowe o?wietlenie firmy Philips na hali sportowej w ZSO, w Komorowie.

O?wietlenie owe znacznie poprawi?o zakres widoczno?ci na obiekcie sportowym, jak rwnie? poprawi?o i osi?gn??o normy w?a?ciwych parametrw wymaganych przy tego typu pomieszczeniach. Tym samym rywalizacja sportowa stanie si? bardziej przejrzysta i zdrowsza, zarwno w naszej, jak i innych dyscyplinach sportowych.

Ogromne podzi?kowania dla wszystkich, ktrzy przyczynili si? do zrealizowania projektu, zakupu sprz?tu i monta?u nowego o?wietlenia.

Może Ci się również spodoba