VII MIKO?AJKOWY TURNIEJ TENISA STO?OWEGO

1. Turniej odb?dzie si? w hali sportowej ZSO im. Marii D?browskiej w Komorowie (ko?o
Pruszkowa) dnia 05.12.10r (niedziela) pocz?tek o godz.: 11:00.
2. Zawodnicy zg?aszaj? si? do dnia 5 grudnia 2010r .
3. Rozgrywki zostan? przeprowadzone w trzech kategoriach, gry pojedynczej:
- kategorii 8 12 lat (m?odzik) – kategoria Open
- kategorii 13 18 lat (junior)
4. Mecze rozgrywane s? w systemie : do 2-ch wygranych setw (mecze p?fina?owe i
fina?owe do 3-ech wygranych setw)
5. Ka?dy set punktowany jest do 11-u punktw.
6. O zwyci?stwie decyduje wygrany mecz, zawodnik przegrywaj?cy odpada.
7. Zwyci?zcy otrzymuj? nagrody.
8. Organizatorzy – sekcja tenisa sto?owego UKS Komorw.
9. Wpisowe dla kategorii:
- m?odzik, junior 10 z? open 15 z?
Zg?oszenia uczestnikw do dnia 05.12.10 r., osobi?cie do p. Marcina Jagie??o lub telefonicznie pod nr tel. 0-606-363-993.

Może Ci się również spodoba