Dru?ynowe fina?y powiatowe w Nadarzynie

3 grudnia 2010r. w Nadarzynie rozegrano fina?y powiatu pruszkowskiego w dru?ynowym tenisie sto?owym. Nasi wychowankowie na co dzie? trenuj?cy w naszej sekcji i ucz?szczaj?cy do Gimnazjum w Komorowie, brali rwnie? udzia? w tej rywalizacji. Po zaci?tej walce w swojej grupie zwyci??yli prawie wszystkie pojedynki i awansowali do fina?u, gdzie czekali ju? na nich ch?opcy z Nadarzyna. Niestety, mimo wielu ch?ci i serca w?o?onego w rywalizacj? z Nadarzynem, nasi ch?opcy nie zdo?ali wywalczy? z?ota. Zdobyli jednak II miejsce (srebro), co i tak mo?na uzna? za du?y sukces, bior?c pod uwag? fakt, ?e grali z dru?yn? z Nadarzyna, w ktrej sk?ad wchodzili ch?opcy trenuj?cy na co dzie? w GLKS Nadarzyn i plasuj?cy si? w czo?wce Polski w swojej kategorii. Nasz? dru?yn? reprezentowali: Marek ?aczy?ski i Pawe? Zawacki. Du?e brawa dl naszych zwyci?zcw i ?yczenia kolejnych wygranych w niedalekiej przysz?o?ci.
DSC06125 Zdj_317 Zdj_318 Zdj_319 Zdj_320 Zdj_321 Zdj_322

Może Ci się również spodoba