UKS sponsorem o?wietlenia na hali w ZSO Komorw

Sekcja tenisa sto?owego wraz z przyjaci?mi zainstalowa?a przed ?wi?tami Bo?ego Narodzenia 2007 (sobota i niedziela) o?wietlenie firmy Philips na hali w ZSO w Komorowie. Dzi?ki temu uczestnictwo w rywalizacji sportowej na w/w obiekcie sportowym stanie si? bardziej wyraziste i przejrzyste, jak rwnie? zrdowsze dla rywalizacji sportowej. Mamy nadziej?, i? teraz wszyscy graj?cy b?d? czerpa? jeszcze wi?ksz? przyjemno?? z uprawiania sportw. ?yczymy przyjemnej i radosnej rywalizacji sportowej!!!

1 (1) 1 2 3 4 5 6 7 9 10

Może Ci się również spodoba