?Wyniki Wiosennego Turnieju o Puchar UKS Komorw

W czwartek 28 czerwca 2012r. nast?pi?o podsumowanie punktw kwalifikacyjnych do turnieju wiosennego o puchar UKS Komorw, rozegranego w kilku kategoriach wiekowych. Punkty cz?stkowe obejmowa?y szereg turniejw comiesi?cznych, za? zgromadzone podczas nich punkty da?y ko?cow? klasyfikacj?, w wyniku czego na poszczeglnych miejscach uplasowali si?:
W kategorii wiekowej powy?ej 13 lat: I miejsce – Adam Wjcicki, II miejsce – Maciej Przyby?owski, III miejsce – Wiktor Owczarek, IV miejsce – Kacper Matejek, V miejsce – Pawe? Zawadzki i VI miejsce – Patryk Rososzczuk, za? w kategorii do 13 lat: I miejsce – Jakub Przyby?owski, II miejsce – Filip Mokrogulski, III miejsce – Miko?aj Tobrucki, IV miejsce – Aleksander Piotrkowicz i V miejsce – Micha? Janowski.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pami?tkowe medale, statuetki, puchary i nagrody rzeczowe. Gratulujemy zwyci?zcom i wszystkim uczestnikom oraz ?yczymy dalszych sukcesw sportowych.
Jednocze?nie informujemy, ?e podczas wakacji trwaj? zaj?cia poniedzia?kowo-czwartkowe w formie rekreacyjnej, za? od wrze?nia nast?puje wznowienie treningw pod piecz? trenera. Ju? teraz wszystkich naszych cz?onkw i mi?o?nikw tenisa sto?owego gor?co zapraszamy na Hal? Sportow? do „przygody” z tenisem.
UKS-nagrody wiosna 2012 UKS-nagrody wiosna 2012-2 UKS-nagrody wiosna 2012-3 UKS-nagrody wiosna 2012-4 UKS-nagrody wiosna 2012-5
Kierownik sekcji: Marcin Jagie??o

 

Może Ci się również spodoba