OG?OSZENIE

Wszystkich uczestnikw naszej sekcji uprzejmie informujemy, ?e w zwi?zku z Weekendem Majowym oraz ze wzgl?du na rozpoczynaj?ce si? Matury 2012, przeprowadzane w ZSO na Hali w Komorowie, Hala Sportowa b?dzie wy??czona z u?ytku w dniach 30 kwietnia 11 maja 2012 r. Wszystkie treningi i zaj?cia w tym czasie s? odwo?ane.

Wznowienie treningw nast?pi z dniem 14 maja 2012r. (poniedzia?ek)

ZAPRASZAMY !!!

Może Ci się również spodoba