RUSZY?Y TRENINGI DZIECI I M?ODZIE?Y

Od wrze?nia b.r. zosta?y wznowione intensywne treningi dzieci i m?odzie?y pod okiem wykwalifikowanej kadry szkoleniowej. Obecnie trenuje ich kilkunastu, regularnie uczestnicz? w treningach i bior? aktywny udzia? w ?wiczeniach zarwno teoretycznych, jak i praktycznych. Miejmy nadziej?, i? tak dalej b?dzie rozwija?a si? sekcja z m?odymi mi?o?nikami tenisa sto?owego.Nabr do sekcji jest wci?? otwarty gor?co zach?camy i zapraszamy nowych cz?onkw do udzia?u w naszych zaj?ciach.

Bli?szych informacji udziela kierownik sekcji
Marcin Jagie??o, tel. 606 363 993

 

 

Może Ci się również spodoba