Noworoczny Turniej Tenisa Sto?owego

Dnia 14 stycznia 2016r. zosta? rozegrany I-y noworoczny turniej tenisa sto?owego w kategorii m?odzik. Turniej rozgrywano systemem „ka?dy z ka?dym”, ka?dy mecz do 2-ch wygranych setw, a ka?dy set naturalnie do 11-u pkt’w. W turnieju wzi?li udzia? ch?opcy z sekcji tenisa sto?owego UKS Komorw. Rywalizacja by?a zaci?ta i walka toczy?a si? do ostatniej pi?eczki, a sety niejednokrotnie ko?czy?y si? na przewagi. W ko?cu potyczki dobieg?y ko?ca i ostateczna klasyfikacja wy?oni?a zwyci?zcw: I miejsce- Jakub Mossakowski, II miejsce- Krzysiek Niepytalski, III miejsce- Jan Clement, IV miejsce- Pascal Barmentloo, V miejsce- Jakub My?liwiec, VI miejsce- Krzysiek B?achuta. Wszyscy ch?opcy z pierwszych 6-u lokat otrzymali pami?tkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Nawet ju? po zako?czonym turnieju niektrzy ch?opcy domagali si? rewan?u i ju? poza turniejem rozegrali mecze powtrne.

?yczymy dalszego takiego zaci?cia sportowego i kolejnych sukcesw.

kierownik sekcji – Marcin Jagie??o

t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8

Może Ci się również spodoba