Autor: Marcin Jagiello

? Miko?ajkowy Turniej o Puchar UKS Komorw

W czwartek 6 grudnia 2012r. nast?pi?o podsumowanie punktw kwalifikacyjnych do turnieju miko?ajkowego o puchar UKS Komorw, rozegranego w kilku kategoriach wiekowych. Punkty cz?stkowe obejmowa?y szereg turniejw comiesi?cznych, za? zgromadzone podczas nich punkty da?y ko?cow?...

RUSZY?Y TRENINGI DZIECI I M?ODZIE?Y

Od wrze?nia b.r. zosta?y wznowione intensywne treningi dzieci i m?odzie?y pod okiem wykwalifikowanej kadry szkoleniowej. Obecnie trenuje ich kilkunastu, regularnie uczestnicz? w treningach i bior? aktywny udzia? w ?wiczeniach zarwno teoretycznych, jak i praktycznych....

OG?OSZENIE

Wszystkich uczestnikw naszej sekcji uprzejmie informujemy, ?e w zwi?zku z Weekendem Majowym oraz ze wzgl?du na rozpoczynaj?ce si? Matury 2012, przeprowadzane w ZSO na Hali w Komorowie, Hala Sportowa b?dzie wy??czona z u?ytku w...

?RUSZY?Y TRENINGI DZIECI I M?ODZIE?Y

Od lutego b.r. zosta?y wznowione intensywne treningi dzieci i m?odzie?y pod okiem wykwalifikowanej kadry szkoleniowej. Pocz?tkowo na zaj?cia od wrze?nia ubieg?ego roku ucz?szcza?o kilku ch?opcw, ktrzy systematycznie uczyli si? gry i szlifowali swoje umiej?tno?ci,...

OG?OSZENIE

Sekcja tenisa sto?owego UKS Komorw og?asza nabr dzieci i m?odzie?y do sekcji. Zaj?cia – treningi odbywa? si? b?d? 2 razy w tygodniu po 1,5 h na hali sportowej pod okiem do?wiadczonego i wykwalifikowanego trenera...

OG?OSZENIE

Wszystkich uczestnikw naszej sekcji uprzejmie informujemy o zmianie godzin treningw od dnia 14 lipca 2011r, tzn. zaj?cia odbywa? si? b?d? w poniedzia?ki i czwartki w godzinach 18:00 – 21:30. Poza tym zaj?cia w okresie...

APEL UKS KOMORW

Zwracamy si? do wszystkich sympatykw i mi?o?nikw tenisa sto?owego o wsparcie pomoc finansow? dla naszej sekcji tenisa sto?owego UKS Komorw na nadchodz?cy sezon 2011/2012. Nadmieniamy, i? nasza dru?yna awansowa?a do IV ligi i...