OG?OSZENIE

Niniejszym informujemy, ?e w najbli?szy czwartek tj. 01 listopada b.r., w zwi?zku z dniem Wszystkich ?wi?tych oraz w czwartek 08 listopada 2018r w zwi?zkuz apelami szkolnymi z okazji Dnia Niepodleg?o?ci i zaj?to?ci? Hali sportowej, nasze zaj?cia i treningi zostaj? w tych dniach odwo?ane.

Czyli teraz trenujemy w poniedzia?ek 29 pa?dziernika, potem 1.XI. ?wi?to -wolne, dalej spotykamy si? w poniedzia?ek 5 listopada, nast?pnie w czwartek 8.XI. – wolne i nast?pnie ruszamy normalnym trybem ponownie w poniedzia?ek 12 listopada b.r. !!! (chocia? w tym roku ma by? to dzie? wolny).

Za utrudnienia przepraszamy i zapraszamy na Hal?.

Pozdrawiam sportowo Marcin J.

Może Ci się również spodoba