?yczenia ?wi?teczne oraz Og?oszenie

Z okazji ?wi?t Bo?ego Narodzenia UKS Komorw ?yczy wszystkim mi?o?nikom tenisa sto?owego oraz mi?o?nikom innych dyscyplin sportowych zdrowych, radosnych i spokojnych ?wi?t, weso?ego kol?dowania, mega paki od ?w. Miko?aja oraz mnstwo wygranych meczw i turniejw w nadchodz?cym 2019 roku:

Jednocze?nie informujemy, ?e zaj?cia w dniu 24 grudnia b.r. oraz 31 grudnia 2018r. nie b?d? si? odbywa?y z racji ?wi?t i Sylwestra.

Zapraszamy naszych uczestnikw na zaj?cia (bez trenera) z tenisa w czwartek 27 grudnia b.r. oraz ju? na zaj?cia w Nowym Roku w czwartek 3 stycznia 2019r, ktre rusz? ponownie wg dotychczasowego trybu: treningi + zaj?cia.

Serdecznie zapraszamy!

Poza tym pragn? poinformowa?, ?e od 1 stycznia 2019r. b?dzie obowi?zywa? nowy regulamin op?at klubowych i cz?onkowskich. (szczeg?y na naszej stronie w zak?adce „tenis sto?owy”-„sk?adki”).

prezes Zarz?du/kierownik sekcji: Marcin Jagie??o

Może Ci się również spodoba