UKS Komorów Blog

O nas

Jeste?my sekcj? dzia?aj?c? od 2012r . Zaj?cia prowadzimy dla dziewczynek od 6 roku ?ycia , treningi nasze odbywaj? si? w Szkole Podstawowej w Komorowie prowadzimy zaj?cia z gimnastyki artystycznej,sportowej oraz uczymy si? i doskonalimy...

Kolejny sukces koszykarzy UKS Komorw

Idzie m?odo??! Sukcesy oglnopolskie oraz mi?dzynarodowe koszykarzy z UKS Komorw. ?mia?o mo?na powiedzie?, ?e koszykarska akademia z Komorowa to sportowa marka Gminy Micha?owice. Po raz kolejny przez wysokie umiej?tno?ci nasi m?odzi sportowcy godnie reprezentuj?...