UKS Komorów Blog

INFORMACJA

OGŁOSZENIE Niniejszym informujemy, że zajęcia z gimnastyki i tenisa stołowego oraz ćw.siłowych odbywać się będą dzięki dofinansowaniu z budżetu Gminy Michałowice w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych. Dziękujemy za wsparcie oraz pomoc Wójtowi i...

TURNIEJ WIOSENNY 2019

ZAPRASZA  NA IX WIOSENNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR WÓJTA GMINY MICHAŁOWICE Turniej odbędzie się w hali sportowej ZSO im.Marii Dąbrowskiej w Komorowie dnia 26.05.19r (niedziela) – początek o godz.: 10:00. 2. Rozgrywki zostaną...

„Tłusty Czwartek”

Jak co roku, tak i tym razem  treningowy „Tłusty Czwartek” rozpoczął się od skosztowania tradycyjnych wyśmienitych pączków. Tego dnia każdy uczestnik naszych zajęć miał sposobność „posmakowania” polskiej tradycji. Po takiej słodkiej „rozgrzewce” zaczęły się...

OG?OSZENIE-PRO?BA

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KOMORW Komunikat nr 1/UKS/2019 Zarz?d Uczniowskiego Klubu Sportowego Komorw uprzejmie informuje, ?e w dniu 11.04.2005 r. stowarzyszenie nasze zosta?o wpisane do Rejestru Stowarzysze?, Innych Organizacji Spo?ecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych...

OG?OSZENIE

Informujemy, i? w zwi?zku z nadchodz?cymi feriami zimowymi tj. od 28 stycznia do 10 lutego- treningi z tenisa sto?owego dla dzieci i m?odzie?y pod okiem trenera b?d? wstrzymane, za? pozosta?e zaj?cia b?d? odbywa? si?...

?yczenia ?wi?teczne oraz Og?oszenie

Z okazji ?wi?t Bo?ego Narodzenia UKS Komorw ?yczy wszystkim mi?o?nikom tenisa sto?owego oraz mi?o?nikom innych dyscyplin sportowych zdrowych, radosnych i spokojnych ?wi?t, weso?ego kol?dowania, mega paki od ?w. Miko?aja oraz mnstwo wygranych meczw...