UKS Komorów Blog

IV MIKO?AJKOWY TURNIEJ TENISA STO?OWEGO

1.Turniej odb?dzie si? w hali sportowej ZSO Komorw dnia 8.12.07r (sobota) pocz?tek o godz.: 09:00. 2.Zawodnicy zg?aszaj? si? do dnia 30 listopada 2007 r. 3.Rozgrywki zostan? przeprowadzone w trzech kategoriach, gry pojedynczej: kategorii...