Autor: Marcin Jagiello

WO?P na sportowo

Sekcja Tenisa Sto?owego UKS Komorw zaprasza wszystkich mi?o?nikw tenisa sto?owego (ping-ponga) na charytatywny turniej dnia 11 stycznia o godzinie 9:00 na hali sportowej ZSO w Komorowie. Jest to II edycja turnieju, tzw. „Turniej 100...

Dru?yna UKS Komorw niepokonana

7 grudnia nasze dwie dru?yny rozgrywa?y kolejne spotkania pierwszej rundy rozgrywek IV i V ligi MOZTS. Ekipa IV-ligowa na wyje?dzie walczy?a z ATS Warszawa. W przeciwie?stwie do zesz?ego sezonu nasi ch?opcy nie pozostawili z?udze?...

UKS Komorw wci?? na fali

26 pa?dziernika UKS Komorw go?ci? dru?yn? IV-ligow? TS II Ciechanw oraz dru?yn? V ligi ULKS Nadwi?lanin S?ubice. Spotkania mia?y przebieg jednostronny, gdy? nasi zawodnicy od pocz?tku do ko?ca nadawali w?a?ciwe tempo gry i kontrolowali...

Kolejne sto?y w UKS Komorw

Dojecha?a do nas kolejna dostawa ze sto?ami do tenisa sto?owego. Dzi?ki wsparciu sponsorw (WIELKIE UK?ONY) i mi?o?nikw tenisa sto?owego, ktrzy przekazali przy rocznym rozliczeniu 1% na rzecz naszej sekcji by? mo?liwy zakup czterech profesjonalnych...

Dobra passa podtrzymana

W niedziel?, 19 pa?dziernika nasze dru?yny rozegra?y mecze na wyje?dzie. IV liga go?ci?a u UPKS VICTORIA R?an za? V liga u KS O?AROWIANKA PROPONG II O?arw Mazowiecki. Zawodnicy reprezentuj?cy barwy IV ligi pokonali 10:4...

Kolejna wygrana UKS Komorw

Dnia 12 pa?dziernika grali?my na hali ZSO w Komorowie z zespo?ami GKS Pokrzywnice i ATS V Warszawa. Zawodnicy IV ligi rozgromili zesp? z Pokrzywnicy wygrywaj?c 10:2. Wi?ksza walka by?a natomiast w lidze V, gdzie...

Sezon 2008/2009 rozpocz?ty

Dnia 5 pa?dziernika 2008 ruszy?a IV liga m??czyzn MOZTS. Nasi ch?opcy rozegrali spotkanie na wyje?dzie graj?c z dru?yn? OSIR Mszczonw. Pocz?tkowo mecz by? wyrwnany, jednak po grach podwjnych zawodnicy UKS Komorw rozpocz?li batali? po...