UKS Komorów

MECZ O AWANS DO III LIGI

Dnia 16 marca 2008 rozegrano ostatnie mecze w rundach rewan?owych IV i V ligi m??czyzn. Nasza dru?yna „UKS Komorów II” na wyje?dzie stoczy?a bój z zespo?em LUKS Kowala, który zako?czy? si? remisem 9:9. Tym...

XVI fina? WO?P zako?czony

XVI fina? WO?P zako?czony

Po raz 16 w historii i po raz pierwszy na sportowo WO?P 13 stycznia gra?a na rzecz dzieci i sprz?tu do bada? laryngologicznych. W imprezie tej nasza sekcja tenisa sto?owego uczestniczy?a czynnie wspomagaj?c charytatywnie...

UKS Komorów w turnieju wspieraj?cym WO?P

Uczniowski Klub Sportowy \”Komorów\”-sekcja tenisa sto?owego we?mie udzia? w akcji charytatywnej \”100 TURNIEJÓW DLA JERZEGO\” w terminie 13 stycznia 2008r – XVI FINA? WO?P. B?dzie to Wielka Ping Pongowa Orkiestra ??cz?ca ?rodowisko tenisa sto?owego...

Pierwsza runda zako?czona

W dniu 9 grudnia 2007r na hali w ZSO, w Komorowie gospodarze UKS Komorów podejmowali go?ci – dru?yn? OSiR Mszczonów. By? to ostatni mecz IV ligi pierwszej rundy rozgrywek dla naszej dru?yny i kolejna...

UKS KOMORÓW NA FALI

W dniu 2 grudnia 2007r. dru?yny UKS Komorów rozegra?y przedostatnie spotkania w pierwszej rundzie rozgrywek IV i V ligi. Zawodnicy IV ligi pokonali na wyje?dzie bezapelacyjnie dru?yn? z Ciechanowa 10:1, nie daj?c najmniejszych szans...

MLUKS NADWI?LANIN III P?ock POKONANI!!!

W dniu 25 listopada nasi zawodnicy IV ligi rozegrali mecz na wyje?dzie z dru?yn? Nadwi?lanin III P?ock w P?ocku. Po zaci?tej walce wygrali?my ponownie gromadz?c tym samym 14 pkt . Jest to ju? 4...

Kolejne sukcesy klubu

W dniu 18 listopada nasza dru?yna V ligi rozegra?a mecz na wyje?dzie w Jedli?sku wygrywaj?c potyczk? 10:0. Natomiast na w?asnym terenie go?cili?my zespó? GKS Pokrzywnica, który rozegra? spotkanie z naszymi zawodnikami IV ligi. Ponownie...

IV MIKO?AJKOWY TURNIEJ TENISA STO?OWEGO

1.Turniej odb?dzie si? w hali sportowej ZSO Komorów dnia 8.12.07r (sobota) – pocz?tek o godz.: 09:00. 2.Zawodnicy zg?aszaj? si? do dnia 30 listopada 2007 r. 3.Rozgrywki zostan? przeprowadzone w trzech kategoriach, gry pojedynczej: kategorii...