UKS Komorów

Drugi mecz bara?owy z ATS Warszawa

Dnia 31 maja 2008r. rozegrano spotkanie bara?owe mi?dzy ATS Warszawa (III liga) a UKS Komorów (IV liga). By?o to drugie spotkanie pomi?dzy zespo?ami, które niestety po zaci?tej walce zako?czy?o si? przegran? naszej dru?yny 10:4....

MECZ O AWANS DO III LIGI

Dnia 16 marca 2008 rozegrano ostatnie mecze w rundach rewan?owych IV i V ligi m??czyzn. Nasza dru?yna „UKS Komorów II” na wyje?dzie stoczy?a bój z zespo?em LUKS Kowala, który zako?czy? si? remisem 9:9. Tym...

XVI fina? WO?P zako?czony

XVI fina? WO?P zako?czony

Po raz 16 w historii i po raz pierwszy na sportowo WO?P 13 stycznia gra?a na rzecz dzieci i sprz?tu do bada? laryngologicznych. W imprezie tej nasza sekcja tenisa sto?owego uczestniczy?a czynnie wspomagaj?c charytatywnie...

UKS Komorów w turnieju wspieraj?cym WO?P

Uczniowski Klub Sportowy \”Komorów\”-sekcja tenisa sto?owego we?mie udzia? w akcji charytatywnej \”100 TURNIEJÓW DLA JERZEGO\” w terminie 13 stycznia 2008r – XVI FINA? WO?P. B?dzie to Wielka Ping Pongowa Orkiestra ??cz?ca ?rodowisko tenisa sto?owego...

Pierwsza runda zako?czona

W dniu 9 grudnia 2007r na hali w ZSO, w Komorowie gospodarze UKS Komorów podejmowali go?ci – dru?yn? OSiR Mszczonów. By? to ostatni mecz IV ligi pierwszej rundy rozgrywek dla naszej dru?yny i kolejna...

UKS KOMORÓW NA FALI

W dniu 2 grudnia 2007r. dru?yny UKS Komorów rozegra?y przedostatnie spotkania w pierwszej rundzie rozgrywek IV i V ligi. Zawodnicy IV ligi pokonali na wyje?dzie bezapelacyjnie dru?yn? z Ciechanowa 10:1, nie daj?c najmniejszych szans...