UKS Komorów Blog

Kolejne sto?y w UKS Komorw

Dojecha?a do nas kolejna dostawa ze sto?ami do tenisa sto?owego. Dzi?ki wsparciu sponsorw (WIELKIE UK?ONY) i mi?o?nikw tenisa sto?owego, ktrzy przekazali przy rocznym rozliczeniu 1% na rzecz naszej sekcji by? mo?liwy zakup czterech profesjonalnych...

Dobra passa podtrzymana

W niedziel?, 19 pa?dziernika nasze dru?yny rozegra?y mecze na wyje?dzie. IV liga go?ci?a u UPKS VICTORIA R?an za? V liga u KS O?AROWIANKA PROPONG II O?arw Mazowiecki. Zawodnicy reprezentuj?cy barwy IV ligi pokonali 10:4...

Kolejna wygrana UKS Komorw

Dnia 12 pa?dziernika grali?my na hali ZSO w Komorowie z zespo?ami GKS Pokrzywnice i ATS V Warszawa. Zawodnicy IV ligi rozgromili zesp? z Pokrzywnicy wygrywaj?c 10:2. Wi?ksza walka by?a natomiast w lidze V, gdzie...

Sezon 2008/2009 rozpocz?ty

Dnia 5 pa?dziernika 2008 ruszy?a IV liga m??czyzn MOZTS. Nasi ch?opcy rozegrali spotkanie na wyje?dzie graj?c z dru?yn? OSIR Mszczonw. Pocz?tkowo mecz by? wyrwnany, jednak po grach podwjnych zawodnicy UKS Komorw rozpocz?li batali? po...

MECZ O AWANS DO III LIGI

Dnia 16 marca 2008 rozegrano ostatnie mecze w rundach rewan?owych IV i V ligi m??czyzn. Nasza dru?yna UKS Komorw II na wyje?dzie stoczy?a bj z zespo?em LUKS Kowala, ktry zako?czy? si? remisem 9:9. Tym...

XVI fina? WO?P zako?czony

XVI fina? WO?P zako?czony

Po raz 16 w historii i po raz pierwszy na sportowo WO?P 13 stycznia gra?a na rzecz dzieci i sprz?tu do bada? laryngologicznych. W imprezie tej nasza sekcja tenisa sto?owego uczestniczy?a czynnie wspomagaj?c charytatywnie...