Kategoria: Mecze

?RUSZY?Y TRENINGI DZIECI I M?ODZIE?Y

Od lutego b.r. zosta?y wznowione intensywne treningi dzieci i m?odzie?y pod okiem wykwalifikowanej kadry szkoleniowej. Pocz?tkowo na zaj?cia od wrze?nia ubieg?ego roku ucz?szcza?o kilku ch?opcw, ktrzy systematycznie uczyli si? gry i szlifowali swoje umiej?tno?ci,...

VII Miko?jkowy turniej tenisa sto?owego o puchar UKS Komorw

Dnia 5 grudnia 2010 rozegrano coroczny turniej miko?ajkowy o puchar UKS Komorw w hali ZSO w Komorowie. Jak co roku, tak i teraz, frekwencja dopisa?a. W turnieju wzi??o udzi? prawie 40 zawodnikw, z czego...

Dru?ynowe fina?y powiatowe w Nadarzynie

Dru?ynowe fina?y powiatowe w Nadarzynie

3 grudnia 2010r. w Nadarzynie rozegrano fina?y powiatu pruszkowskiego w dru?ynowym tenisie sto?owym. Nasi wychowankowie na co dzie? trenuj?cy w naszej sekcji i ucz?szczaj?cy do Gimnazjum w Komorowie, brali rwnie? udzia? w tej rywalizacji....

WO?P na sportowo

Sekcja Tenisa Sto?owego UKS Komorw zaprasza wszystkich mi?o?nikw tenisa sto?owego (ping-ponga) na charytatywny turniej dnia 11 stycznia o godzinie 9:00 na hali sportowej ZSO w Komorowie. Jest to II edycja turnieju, tzw. „Turniej 100...